U bent hier

Privacy

Deze website (inclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons, Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw, een bedrijf dat is gevestigd te Brussel aan de Koning Albert II laan 35 bus 50, hierna te noemen VLAM. In deze privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd.

Op bepaalde onderdelen van de website wordt gevraagd om gegevens te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres en/of adresgegevens. Deze gegevens kunnen door ons gebruikt worden voor het toesturen van nieuwsbrieven en/of berichten waarvoor u zich inschrijft op onze website.

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website of door derden geplaatst. Dit betekent niet automatisch dat VLAM verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. Ook voor bijdragen, geplaatst door derden kan VLAM niet verantwoordelijk gehouden worden. Gebruik hiervan is steeds op eigen risico.

U heeft het recht u tot VLAM te richten en te vragen welke gegevens wij van u verwerken of om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of u kunt aangeven dat uw gegevens niet voor direct marketing doeleinden gebruikt mogen worden. VLAM zal binnen vier weken aan uw verzoek voldoen.

VLAM kan in de toekomst besluiten deze privacyverklaring te wijzigen indien wij bijvoorbeeld, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens zullen gaan verwerken en/of deze gegevens aan derden zullen verstrekken die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring.

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van VLAM, kunt u contact opnemen met:

VLAM vzw tav Sierteelt
Koning Albert II laan 35 bus 50 te 1030 Brussel
Tel. 00 32 2 552 80 11

Disclaimer

VLAM mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. VLAM is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
VLAM is tevens niet verantwoordelijk voor aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
VLAM behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan VLAM de toegang tot de webpagina monitoren.
U zal VLAM en diens werknemers beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.